Coaching & Mentoring  dla firm i organizacji

dla_niny%25252055_edited_edited_edited.p
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

Wsparcie dla tych, którzy
chcą zmieniać świat (i siebie) na lepsze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching, w skrócie, to proces składający się z kilku elementów: definiowania celu, planowaniu działania oraz pracy nad jego realizacją i weryfikacją. Pozwala m.in. na poszerzenie perspektywy, zmianę zachowania, uzmysłowienie sobie własnych zasobów oraz blokad. Składa się zwykle z 6-10 sesji. Jest, co bardzo lubię, praktyczny – gdyż pozwala rozwijać określone umiejętności, klarowny – bo ma cel i strukturę oraz pozytywny – ponieważ koncentruje się na efektach. Coaching wykorzystuje metody wywodzące się z psychologii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej oraz zarządzania.

Mentoring to proces, w którym dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą aby wesprzeć Cię w realizacji Twojch celów.


 

 

 


 

 

 

 

  

MOJA oferta

Przywództwo/ Leadership Coaching
Niektórym z nas łatwo przychodzi zajmowanie pozycji liderskich, dla innych wejście w rolę lidera/ki przysparza trudności. W obu przypadkach istotna jest refleksja nad zajmowaną rolą i jej wpływem zarówno na nas samych jak i zespół, z którym współpracujemy. Bliskie jest mi przywództwo nastawione na cele, ale jednocześnie oparte na współpracy i empatii.

 

Współpraca w zespole/ Team Coaching

Dynamicznie rozwijająca się organizacja, w której pojawiają się nowi pracownicy często stoi przed wyzwaniem jak zapewnić integralność na poziomie wartości, celów i wizji. Nauczona na własnych błędach i sukcesach dzielę się doświadczeniem w zakresie komunikacji w zespole, informacji zwrotnej, efektywnego sposobu prowadzenia spotkań, uspójniania celów, podziału ról i kompetencji w zespole.

 

Budowanie społeczności/ Community Building

Prowadzę warsztaty i seminaria w obszarze pracy ze społecznością zorganizowaną wokół organizacji. Na warsztatach wspólnie z klientem identyfikujemy społeczność, „rozwarstwiamy” ją na poszczególne kręgi i wypracowujemy adekwatne działania kierowane do poszczególnych pod-kategorii odbiorców. Korzystam przy tym z metodologii Purpose Driven Campaigning.

 

Biznes społeczny/ Social Business

Prowadzę doradztwo i warsztaty dla osób, które chcą stworzyć oparte na wartościach miejsca pracy, działają lub planują zacząć działać w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Podczas warsztatu uczestnicy mają możliwość wglądu we własne motywacje do działania, zastanowić się nad modelem działania przedsiębiorstwa, tak, aby cele ekonomiczne pracowały na cele społeczne, a cała działalność wywierała pozytywny wpływ na bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa.

COaching & Mentoring

Pracuję z osobami, grupami, instytucjami, które działają lub chcą działać na rzecz bardziej odpowiedzialnego społecznie i zrównoważonego ekologicznie świata. Nieważne czy działasz już od wielu lat, czy dopiero chcesz zacząć pozytywnie oddziaływać na rzeczywistość. Z pewnością przyda Ci się indywidualne wsparcie.

 

Wspieram:

  • osoby indywidualne w rozwoju poczucia sprawczości, kompetencji organizacyjnych, w tym liderskich, a także rozwoju osobistym i zawodowym,

  • organizacje pozarządowe, biznesy społeczne, firmy, start-upy,  inicjatywy sąsiedzkie i grupy nieformalne w obszarze współpracy grupowej i zarządzania.

Opierając się na ponad 7-letnim doświadczeniu w zarządzaniu biznesem społecznym, kilkunastoletnim doświadczeniu pracy w organizacjach pozarządowych i działaniu w grupach nieformalnych, a także wykorzystując umiejętności trenerskie prowadzę coaching & mentoring, a także warsztaty w następujących obszarach:
 
 
Coaching & Mentoring indywidualny
W każdym i każdej z nas istnieje chęć poprawy jakości swojego życia, a wiele z nas odczuwa potrzebę pozytywnego wpływu na otoczenie. Jednocześnie każdego dnia powtarzamy blokujące nas schematy, które gdyby potraktować jako lekcje, mogłyby uwolnić nas od wielu ograniczeń i pozwolić działać śmielej. Zanim jednak zmienimy zachowania, trzeba je dostrzec, a zanim zaczniemy zmieniać świat, warto przyjrzeć się własnym mechanizmom działania. Coaching to profesjonalna pomoc w udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym jak funkcjonujemy na poziomie naszych nawyków, przekonań i czynników motywacyjnych. Tak samo dobrze sprawdza się w obszarze decyzji zawodowych jak i prywatnych, gdyż to nasze podejście do świata determinuje nasze działania.
 
Doradztwo z zakresu zrównoważonego rozwoju
Od 15 lat zajmuję się zwiększaniem świadomości z zakresu sustainability. Przeprowadziłam kilkadziesiąt warsztatów z edukacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych, tworzyłam materiały edukacyjne dla nauczycieli, prowadziłam kampanie informacyjne dotyczące globalizacji i zmian klimatu, organizowałam liczne debaty i konferencje. Pracowałam m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Zieloną Siecią, Polską Akcją Humanitarną, Collegium Civitas, Instytutem Globalnej Odpowiedzialności, Koalicją Żywa Ziemia i prywatnymi biznesami. W 2021 roku znalazłam się na liście 20 liderek zrównoważonego rozwoju publikowanej przez Forbes Women.